Vtipy můžete procházet tažením doprava nebo doleva
Sdílet na facebooku
 1. VtipnyJenda.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů VtipnyJenda.cz, a to pro účely zasílání sdělení s vtipem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k VtipnyJenda.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu VtipnyJenda.cz.
 8. V případě, že by se Uživatel domníval, že VtipnyJenda.cz provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat VtipnyJenda.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu VtipnyJenda.cz povinen tuto informaci předat.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami VtipnyJenda.cz  na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při Registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení VtipnyJenda.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 11. Na VtipnyJenda.cz používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat. Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Nový vtip

Nový vtip

Nastavte si zasílání vtipů do emailu. Každý den obdržíte jeden vtip pro zlepšení nálady.

Z odebírání se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit. Váš email nedáme třetím stranám

Děkujeme. Nyní prosím potvrďte svou registraci , kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám právě odeslali

Share This